Nadeem Shahzad Album 16

 • Album Nadeem Shahzad Album 16
 • Released
 • Cast Nadeem Shahzad

Album Songs

 • 01 Ne arjahi as

  Singer: Nadeem Shahzad

 • 02 Ni Saj Raj Karak

  Singer: Nadeem Shahzad

 • 03 Ni saj raj karak ni

  Singer: Nadeem Shahzad

 • 04 Wab ay gir hala balochi

  Singer: Nadeem Shahzad

 • 05 Zeba Amar

  Singer: Nadeem Shahzad